در هند که معادن زغال سنگ از تجهیزات سنگین استفاده می کنند

منزل مشروع