از کارخانه خرد کردن گرانیت سیرکوت بسته 10 تنی ساعت استفاده کرد

منزل مشروع